ตัวอย่างในการเตรียมบทคัดย่อสำหรับงานประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2555

February 09, 2012


 

คำแนะนำ / ตัวอย่างในการเตรียมบทคัดย่อสำหรับงานประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2555 สามารถใช้ตัวอย่างบทคัดย่อเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นต้นแบบ โดยดาวน์โหลดไฟล์ที่

http://ienetwork2012.spu.ac.th/index.php/front/show/download

 

List All Posts