ขนาด file ในการ upload

July 02, 2012


 

 

                ด้วยระบบของ IE Network 2012 ได้ออกแบบให้รองรับไฟล์ขนาด 49 Mb ได้ อย่างไรก็ตามเมื่อทำการ upload ไฟล์เป็นเวลานานอาจทำให้ไม่สามารถ upload ได้สมบูรณ์ 
                ดังนั้นบทความที่มีขนาดไฟล์ใหญ่ ซึ่งน่าจะเกิดจากการที่ไม่ได้ Resize รูป ก่อนที่จะนำมาไว้ในไฟล์ Ms.word นั้น จึงความ Resize ก่อน ซึ่งขนาดไฟล์ที่สามารถ upload ได้จากHispeed internet ทางบ้าน คือไม่เกิน 10 Mb"

 

ขั้นตอนการ Upload เป็นดังนี้ครับ

 1. log-in
 2. เลือก Author --> My paper
 3. เลือก edit ที่บทความรหัส IENETWORK2012-0XXX
 4. เลือก Tab ที่ 3 "File"
 5. เลือก "เรียกดู" เพื่อหาตำแหน่งของไฟล์ในเครื่องหรือสื่อบันทึกข้อมูล
 6. เลือก "upload"
 7. Save

 

หมายเหตุ

 • ห้ามกด "Remove" หรือ "Remove this paper" โดยเด็ดขาด
 • ระบบจะไม่ส่ง e-mail แจ้งผลการ upload full paper  ดังนั้นขอให้ท่านเจ้าของบทความ  โปรด log-in เข้าไปตรวจสอบในระบบ  ที่จะพบว่ามี file ตามชื่อที่ได้ upload และเวลาที่ upload ปรากฏขึ้น
 • โปรดตั้งชื่อ file ให้ตรงกับรหัสบทความ IENETWORK2012-0XXX
 • ประกาศฉบับนี้  จัดทำเพื่อชี้แจงกรณี ที่ไม่สามารถ upload ได้สมบูรณ์

 

List All Posts