เปิดระบบ การลงทะเบียนออนไลน์

July 09, 2012


  ขณะนี้ระบบได้เปิดระบบการลงทะเบียนออนไลน์แล้ว เจ้าของบทความและผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการสามรถลงทะเบียนได้ 2 ช่วงคือ

  1. ลงทะเบียนล่วงหน้า ก.ค. – 31 ส.ค. 2555
  2. ลงทะเบียนปกติ  1 ก.ย. 2555 หรือโต๊ะลงทะเบียนหน้างาน

รายละเอียดท่านสามารถดูได้จาก ระบบลงทะเบียน

การลงทะเบียนออนไลน์

   ท่านสามารถเข้าระบบการลงทะเบียนได้ 2 ทาง

  1. ระบบลงทะเบียน
  2. ลงทะเบียนออนไลน์ที่หน้าเว็ปไซต์

 

ตัวอย่างขั้นตอนการลงทะเบียน  <-------คลิ๊ก

List All Posts