การสำรองห้องพักราคาพิเศษ

August 01, 2012


 

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการสำรองห้องพักกับทางโรงแรม เมธาวลัย ชะอำ สามารถใช้แบบฟอร์มดังกล่าวในการสำรองห้องพักในราคาพิเศษได้ โดยสำรองห้องพักภายใน 30 กันยายน 2555 เท่านั้น ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มแล้ว ดังนี้

 

 

List All Posts