ขั้นตอนการอ่านผล Review และ Upload ไฟล์บทความแก้ไข

August 22, 2012


เรียน เจ้าของบทความ


         ตามที่ท่านได้รับการตอบรับบทความฉบับสมบูรณ์ และคณะกรรมการได้เปิดระบบให้เข้ามาอ่านผล Review และ Upload ไฟล์บทความแก้ไขตั้งแต่ 20 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมานั้น
        ขณะนี้คณะกรรมการได้จัดทำคู่มือขั้นตอนการอ่านผล Review และ Upload ไฟล์บทความแก้ไข ไว้ให้แล้วตาม Link ข้างล่างนี้

 

ขั้นตอนการอ่านผล Review และ Upload file บทความที่แก้ไข

List All Posts