ห้องพักกับทางโรงแรม เมธาวลัย ชะอำ ขณะนี้เต็มแล้วครับ

October 12, 2012


สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการสำรองห้องพักกับทางโรงแรม เมธาวลัย ชะอำ ขณะนี้ทางโรงแรมแจ้งมาว่าห้องพักเต็มแล้วครับ ขอให้ผู้นำเสนอและผู้เข้าร่วมงานสำรองห้องพักกับทางโรงแรมเอเชีย ชะอำแทนโดยด่วนตาม Link ที่แนบครับ

http://ienetwork2012.spu.ac.th/index.php/front/show/conference-reserve

List All Posts