การสำรองห้องพักราคาพิเศษ

May 11, 2012


สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการสำรองห้องพักกับทางโรงแรม เมธาวลัย ชะอำ สามารถใช้แบบฟอร์มดังกล่าวในการสำรองห้องพักในราคาพิเศษได้ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มแล้ว ดังนี้

 

List All Posts