ขั้นตอนการลงทะเบียนในเว็บไซต์

May 14, 2012


 Click--------> ขั้นตอนการลงทะเบียน

 สำหรับท่านที่ลงทะเบียนในเว็บไซต์ต้องทำการ Activation ก่อน  โดยจะมี email + Link สำหรับทำการ Activation ส่งกลับมาให้ท่านทันที  ซึ่งควรตรวจเช็ค Junk mail ด้วยครับ

หมายเหตุ  ชื่อ file ในการ upload paper  จะต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

(ถ้ามีปัญหาในการลงทะเบียนสามารถสอบถามได้ที่ ienetwork2012@gmail.com หรือ ienetwork2012@spu.ac.th)

List All Posts