ขอเชิญร่วมเป็นผู้สนับสนุนงาน IE Network Conference 2012

May 17, 2012


 ขอเชิญชวนร่วมสนับสนุนงาน หรือออกบูธแสดงสินค้าในงานการประชุมวิชาการ IE Network 2012 หากท่านสนใจสามารถ download เอกสารการขอสนับสนุน หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข 086-605-2859 หรือwebsite: ienetwork 2012.spu.ac.th

 

List All Posts